Bestuur

Henk Maas

Oprichter van de stichting is Henk Maas. Vanuit zijn eigen bedrijf EMC-leren in bedrijf is hij zich in 2007 volledig gaan toeleggen op de innovatie van het (middelbaar) beroepsonderwijs en heeft hij samen met de eigenaren van Managing Consultants, Bas Tomassen en Pieter Jan de Bruijn, Maas Leerfabrieken opgericht. In de stichting en in Maas Leerfabrieken is een krachtige combinatie ontstaan van onderwijskundige expertise en kennis en ervaring op het vlak van onderwijs, bedrijfskunde, projectmanagement en operationeel management. Henk Maas studeerde onderwijskunde vanuit een elektrotechnische achtergrond. Henk Maas is ambassadeur van het gedachtegoed van Maas Leerfabrieken, in zijn gesprekken en bijeenkomsten met klanten, maar ook middels lezingen en dagvoorzitterschappen. Levenswerk van Henk Maas is ervoor te zorgen dat leren integraal onderdeel uitmaakt van het dagelijkse werk. Het effect van externe opleidingen losgekoppeld van de werksituatie is volgens Henk nihil. Hij maakt zich sterk voor de aansluiting bij bestaande kwaliteiten en expertise van medewerkers. In zijn optiek staat iedere organisatie bol van expertise en vakmanschap; daaraan hoef je als extern bureau niets toe te voegen. Waar het om gaat, is het organiseren van kennisuitwisseling en het leggen van de juiste accenten. Van 1997 tot 2003 was Henk Maas voorzitter van de NVO2, de branchevereniging van HRD-professionals in ontwikkelen en opleiden. Henk Maas staat bekend als eigenzinnig, gepassioneerd en inspirerend; een ondernemer pur sang.

André van der Leest

Drs André van der Leest studeerde bestuurskunde en onderwijskunde in Utrecht. Directeur-eigenaar van Innovistra, dat organisaties helpt met ontwikkeling van visie, strategie en uitvoering. Hij was van 1996 tot 2017 secretaris Onderwijszaken bij de Koninklijke Metaalunie, de werkgeversorganisatie voor MKB Metaalbedrijven. Daarvoor was Van der Leest afdelingshoofd en regiomanager bij de Stichting Opleidingen Metaal (SOM). Hij begon zijn carrière als leraar, schooldecaan en coördinator van de onderbouw in het technisch beroepsonderwijs. Hij is actief geweest bij MKB-Nederland en VNO-NCW onder meer als vice-voorzitter van de onderwijscommissie. Nam voor beide organisaties deel aan de Advisory Committee Vocational Education van de EU en is derhalve bekend met en in Brussel. Verder internationale ervaring als secretaris van de Europäische Metall Union, een Europese werkgeversorganisatie met deelnemers uit Duitsland, Zwitserland, Luxemburg, Denemarken, België, Italië en Nederland. Daar is onder meer een internationaal beroepenpaspoort ontwikkeld. In Nederland, voor de ministeries van EZ en OCW, was André van der Leest medeauteur van TechniekPakt. Hij maakte deel uit van regiecommissie met Paul de Krom, Doekle Terpstra en het ministerie van SoZa. Van 2014-2017 zette hij nieuwe dienstverlening bij Metaalunie op, gericht op introductie en toepassing van nieuwe technologieën zoals 3D-printen, robotisering, sensoring, IoT, Big Data, nieuwe materialen. Netwerkpartnerships gesloten met alle technische universiteiten en een aantal hogescholen in Nederland. Is gemeenteraadslid in Vijfheerenlanden.

Sjoerd Karsten

Prof. dr. Sjoerd Karsten is emeritus hoogleraar Onderwijsbeleid aan de Universiteit van Amsterdam. Jarenlang heeft Sjoerd Karsten zich binnen de Faculteit Onderwijskunde en het Kohnstamm Instituut beziggehouden met het onderzoeksgebied van het Nederlandse beroepsonderwijs en het leren op, rondom en met behulp van de werkvloer. Het belang van het beroepsonderwijs voor economie en samenleving loopt als een rode draad door zijn studies en publicaties. Een van zijn laatste publicaties is De Hoofdstroom in de Nederlandse Onderwijsdelta: een nuchtere balans van het mbo. Verder verrichtte hij een groot aantal onderzoeken naar verschillende onderwerpen (o.a. sociale gelijkheid in het onderwijs, etnische segregatie en burgerschap) en heeft hij een vaste column in het blad DIdactief. Sjoerd Karsten is lid van de raad van toezicht van de Stichting Keurmerk Thuisonderwijs en verzorgde de Anton Constandse Lezing 2019.