Stichting WerkEnLeren

Leren op en rondom de werkplek, begeleid door leermeesters


Een omgekeerde leerweg begint bij het werken in de praktijk

Er is een grote groep leerlingen in met name het VMBO en MBO die moeite heeft met het volgen van regulier onderwijs. De aangeboden lesstof wordt niet boeiend gevonden of niet echt begrepen. Hierdoor maken onnodig veel leerlingen hun opleiding niet af of stromen uit naar de arbeidsmarkt zonder de juiste competenties.
Stichting WerkenEnLeren wil deze leerlingen een volwaardig alternatief bieden door hen werkende weg te laten leren in een levensechte werksituatie, de leerfabriek.
logo Maas Leerfabrieken groot